Sejarah Ulama Tanah Melayu .. Seorang daripada ulama di nusantara yang terbabit dalam perjuangan menegakkan Islam ialah Haji Sulong Al-Fatani. Nama sebenarnya ialah Haji Sulong bin Haji Abdul